Psyykkinen hyvinvointi

Psyykkisen toimintakyvyn käsite on laaja ja vaikeasti rajattavissa. Kyse on kuitenkin ihmisen voimavaroista, joiden avulla hän kykenee selviytymään arjen haasteista ja kriisitilanteista. Psyykkinen toimintakyky liittyy siis elämänhallintaan, mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin ja se kattaa tuntemiseen ja ajatteluun liittyviä toimintoja: kykyä vastaanottaa ja käsitellä tietoa, kykyä tuntea, kokea ja muodostaa käsityksiä omasta itsestä ja ympäröivästä maailmasta, suunnitella elämäänsä ja tehdä sitä koskevia ratkaisuja ja valintoja. Psyykkiseen toimintakykyyn kuuluvat myös persoonallisuus ja selviytyminen sosiaalisen ympäristön haasteista. Psyykkisesti toimintakykyinen ihminen tuntee voivansa hyvin, arvostaa itseään ja luottaa kykyynsä selviytyä arjen tilanteista, pystyy tekemään harkittuja päätöksiä ja suhtautuu realistisen luottavaisesti tulevaisuuteen ja ympäröivään maailmaan.

Psyykkiseen toimintakykyyn liittyviä, ja usein sen kanssa rinnakkaisiksi tai limittäisiksi nähtyjä käsitteitä, ovat myös emotionaalinen, kognitiivinen, sosiaalinen ja psykososiaalinen toimintakyky. Näistä psykososiaalinen toimintakyky on käsitteellisesti laajin ja väljimmin määritelty yläkäsite, joka kattaa sekä psyykkisen että sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueet. Emotionaalinen toimintakyky viittaa erityisesti psyykkisen toimintakyvyn tunteiden kokemista ja ilmaisua koskevaan puoleen. Terveystutkimuksessa psyykkisen toimintakyvyn emotionaalista ulottuvuutta on mitattu mielialana, masennuksena tai ahdistuneisuutena.

Lähde: www.thl.fi